Bas Wit

Innovation Manager at NoCodeEnablers

Bas heeft vanuit de business veel ervaring met het ontwikkelen van low-code applicaties.